DzU Nr 15 z 1999 poz 139

Nasz Kosz

Temat: Prefesjonalizm urzedasow (WZiZT)
... do tego jakąś podstawę prawną  ? Pozdrawiam, Ania Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. nr 15 z 1999 poz. 139) A tak w ogóle warto kupic jeden...
Źródło: topranking.pl/1558/prefesjonalizm,urzedasow,wzizt.phpTemat: plan zagospodarowania terenu
1999r. nr.15 poz 139 z późn zm.) pozdr. Alex
Źródło: topranking.pl/1558/plan,zagospodarowania,terenu.php


Temat: Jaja sobie robią w UM?
r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami), podaje się do publicznej wiadomości, że _dnia_18_września_2003_roku_ o godzinie 14.00 w sali 200 (sala sesyjna na II piętrze) Urzędu Miejskiego Wrocławia, przy ul. Sukiennice...
Źródło: topranking.pl/1807/jaja,sobie,robia,w,um.php


Temat: autostrada projektowana przed domem
717) ale zdaje sie ma zastosowanie do planów powstałych w oparciu o tą ustawę. W przypadku wcześniejszych planów odpowiedni byłby chyba przepis art. 36 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zmianami). > Może ktoś ma praktyczne doświadczenia w tej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,25,7108215,7108215,autostrada_projektowana_przed_domem.html


Temat: reklamacja dysku twardego i polskie realia:(
dział III Gwarancja (art. 577 - 581) Dz.U. 1971 nr 27 poz. 252 1971.11.04 Dz.U. 1976 nr 19 poz. 122 1976.07.01 Dz.U. 1982 nr 11 poz. 81 1982.04.06 Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 1983.01.01 Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 1983.01.01 Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242 1985.01.01 Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99 1985.08.01 Dz.U. 1989 nr 3 poz. 11 1989.02.01 Dz.U. 1990 nr 55 poz. 321 1990.10.01 Dz.U. 1990 nr 79 poz. 464 1990.12.05 Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464 1992.01.01 Dz.U. 1991 nr 115 poz. 496 1992.03.14 Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78 1993.03.14 Dz.U. 1997 nr 68 poz. 439 1994.11.12 Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 1998.01.01 Dz.U. 1997 nr 117 poz. 751 1998.01.03 Dz.U. 1990 nr 34 poz. 198 1990.05.27 Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96 1994.09.01 Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 1995.01.01 Dz.U. 1994 nr 105 poz. 509 1994.11.12 Dz.U. 1995 nr 83 poz. 417 1995.10.20 Dz.U. 1996 nr 114 poz. 542 1996.12.28 Dz.U. 1996 nr 139 poz. 646 1997.01.04 Dz.U. 1996 nr 149 poz. 703 1998.01.01 Dz.U. 1997 nr 43 poz. 272 1997.05.15 Dz.U. 1998 nr 106 poz. 668 1999.01.01 Dz.U. 1998 nr 117 poz. 758 1998.09.24 Dz.U. 1999 nr 52 poz. 532 1999.12.16 Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 2000.07.01 Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1040 1997.12.23 Dz.U. 2000 nr 74 poz. 855 2000.12.09 Dz.U. 2000 nr 74 poz. 857 2000.12.09 Dz.U. 2000 nr 88 poz. 983 2000.11.21 Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1191 2001.01.04 Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 2001.07.10 Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 2002.08.16 Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 2003.01.01 Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984 2002.10.27 Dz.U. 2001 nr 11 poz. 91 2001.02.14 Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1638 2001.12.18 Dz.U. 2003 nr 49 poz. 408 2003.09.25 Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535 2003.10.01 Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 2003.07.16 Tu masz...
Źródło: topranking.pl/1564/reklamacja,dysku,twardego,i,polskie,realia.php


Temat: Studenci do rezerwy ?
Dz.Urz.MON.01.17.139 ZARZĄDZENIE Nr 65/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2001 r. w sprawie przeniesienia do rezerwy niektórych grup poborowych bez odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. (Dz. Urz. MON z dnia 22 października 2001 r.) Zarz. Mob. i Uzupełnień Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925 i Nr 88, poz. 961, zarządza się: ... bą w szkole specjalnej; 3) zostali prawomocnie skazani za przestępstwo i wymierzono wobec nich karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, a karę tę odbyli. § 2. Przeniesieniu...
Źródło: topranking.pl/1581/studenci,do,rezerwy.php


Temat: Dom nad jeziorem - pas ochronny - pomocy
Po wyslaniu posta na grupe zaczalem sciagac i czytac wszystkie Dz. U. zawarte w zawiadomieniu z urzedu Gminy (Lodygowice pow. Zywiec) i chyba znalazlem odpowiedz. Jedyny zapis odnoszacy sie do odleglosci ... (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Prawo wodne) Dz. U. Nr 115, poz. 1229 Art. 85), zapis ten nie dotyczy mojej dzialki, pomimo iz w czesci mojej miejscowosci znajduja sie...
Źródło: topranking.pl/1857/dom,nad,jeziorem,pas,ochronny,pomocy.php


Temat: Złota Karczma projekt prezydenta Gdańsk CMENTARZ
poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) zawiadamia się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Matarnia...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24603,45625720,45625720,Zlota_Karczma_projekt_prezydenta_Gdansk_CMENTARZ.html


Temat: Nasz Szczecin staje sie inwestycyjna wsią
jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. nr 15, poz. 139). Tryb uzyskiwania: Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu następuje na wniosek zainteresowanego. Czas załatwiania: Wydział Architektury, Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego wydaje...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,973764,973764,Nasz_Szczecin_staje_sie_inwestycyjna_wsia.html


Temat: Przeniesienie do rezerwy
MON z dnia 22 października 2001 r.) Zarz. Mob. i Uzupełnień Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925 i Nr 88, poz. 961, zarządza się: ... bą w szkole specjalnej; 3) zostali prawomocnie skazani za przestępstwo i wymierzono wobec nich karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, a karę tę odbyli. § 2. Przeniesieniu...
Źródło: topranking.pl/1854/69,przeniesienie,do,rezerwy.php


Temat: rezerwa
lub przeszkolenia wojskowego. (Dz. Urz. MON z dnia 22 października 2001 r.) Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925 i Nr 88, poz. 961, zarządza ... opóźnieniem bą w szkole specjalnej; 3) zostali prawomocnie skazani za przestępstwo i wymierzono wobec nich karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, a karę tę odbyli. § 2....
Źródło: topranking.pl/1854/rezerwa.php


Temat: Data vs data czyli WKU-zagadka
niektórych grup poborowych bez odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego Na podstawie art. 46 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. : ·      z 1992r. Nr 4 poz. 16, Nr 40 poz. 174 i Nr 54 poz. 254, ·      z 1994r. Nr 43 poz. 165, ·      z 1996r. Nr 7 poz. 44, Nr 10 poz. 54, Nr 106 poz. 496, ·      z 1997r. Nr 6 poz. 31, Nr 28 poz. 153, Nr 80 poz. 495, Nr 88 poz. 554, Nr 121 poz. 770, Nr 141 poz. 994, ·      z 1998r. Nr 146 poz. 961, Nr 162 poz. 1114 i 1126, ·      z 1999r. Nr 50 poz. 500, ·      z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1156, ·      z 2001r. Nr 48 poz.506, Nr 81 poz. 877, Nr 85 poz. 925, Nr 88 poz. 961) zarządza się: § 1. Wojskowi komendanci uzupełnień przeniosą do rezerwy z dniem 9 listopada 2001 roku poborowych przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub służby ... ukończyli szkoły podstawowej, lub wykształcenie podstawowe zdobyli z dwuletnim albo większym opóźnieniem bą w szkole specjalnej; 3.      zostali prawomocnie skazani za przestępstwo i wymierzono wobec nich karę pozbawienia wolności...
Źródło: topranking.pl/1855/data,vs,data,czyli,wku,zagadka.php


Temat: zwolnienie ze służby wojskowej
r. w sprawie przeniesienia do rezerwy niektórych grup poborowych bez odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. (Dz. Urz. MON z dnia 22 października 2001 r.) Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925 i Nr 88, poz. 961, zarządza się: § 1. Wojskowi komendanci uzupełnień przeniosą do rezerwy z dniem 9 listopada 2001 r. poborowych przeznaczonych ... rodziny; 2) nie ukończyli szkoły podstawowej lub wykształcenie podstawowe zdobyli z dwuletnim albo większym opóźnieniem bą w szkole specjalnej; 3) zostali prawomocnie skazani za przestępstwo i wymierzono wobec nich karę pozbawienia...
Źródło: topranking.pl/1856/zwolnienie,ze,sluzby,wojskowej.php


Temat: WKU a ukonczone studia w 2001?
(treść zamieszczam niżej). Ciebie dotyczy paragraf 2. To, że bezpośrednio podjąłeś studia uzupełniające nie ma nic do rzeczy. Po studiach licencjackich jesteś i tak absolwentem szkoły wyższej. ______ Jupraw Dz.Urz.MON.01.17.139 ZARZĄDZENIE Nr 65/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2001 r. w sprawie przeniesienia do rezerwy niektórych grup poborowych bez odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. (Dz. Urz. MON z dnia 22 października 2001 r.) Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925 i Nr 88, poz. 961, zarządza się: § 1. Wojskowi komendanci uzupełnień przeniosą ... warunki do uznania ich za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny; 2) nie ukończyli szkoły podstawowej lub wykształcenie podstawowe zdobyli z dwuletnim albo większym opóźnieniem bą w szkole specjalnej; 3) zostali...
Źródło: topranking.pl/1856/wku,a,ukonczone,studia,w,2001.php


Temat: NIE DAM GROSZA NA WIDZEW !!!!!!!!!
... w Toruniu i w Łodzi obowiązuje USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. (jednolity tekst: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zmiany: z 1999 r....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,674,16702016,16702016,NIE_DAM_GROSZA_NA_WIDZEW_.html


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Nasz Kosz