Dziennik Ustaw Nr 103 z 1993

Nasz Kosz

Temat: Nowe zasady dokształcania pracowników
warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993 r. nr 103, poz. 472 ze zm.). Taka sytuacja była następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. (sygn. akt K 28/08, Dz. U. z 2009 r. nr 58, poz. 485), który uznał art. 103 K.p. za niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Tym samym wspomniane rozporządzenie straciło swoje umocowanie ustawowe. Powołany wyrok miał wejść w życie z upływem 12 miesięcy od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zakwestionowane przepisy przestały więc obowiązywać z upływem 10 kwietnia ... Do tematu powrócimy w następnych numerach Gazety Podatkowej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20.05.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 105, poz. 655). Gazeta Podatkowa nr 50 (674) z dn. 2010.06.24, strona 7 Autor: Agata Barczewska
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=5795Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Nasz Kosz