(dz. U. z 2002 r Nr 147

Nasz Kosz

Temat: pomoc dla moich dzieci
U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), * art. 54 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), * rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.05.1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej (Dz. U. nr 63, poz. 300). autor: Andrzej Janowski Gazeta Podatkowa Nr 147 z dnia 2005-06-06 Być może coś się zmieniło ale raczej nie
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=68429Temat: NOWE OBOWIĄZKI BHP
... którzy zatrudniają chociażby jednego podwładnego. Zgodnie z ustawą z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przecipożarowej (dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) czynności z zakresu ochrony...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1493


Temat: OffTopy pod patronatem GRZYWY
A ja wolę Meksyk...A potem coraz bardziej na południe...Na starość może odbić do Kanady...W sumie lepiej - nie będziemy robili sobie konkurencji (Dz. U. Z 2002 r., Nr 147 poz .1231, ... i czasopism, W Polsce reklamę papierosów i wyrobów tytoniowych reguluje Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz. U. 1996 Nr...
Źródło: opowiadaniapl.fora.pl/a/a,15.html


Temat: Faja
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: (...) § 36. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk,...
Źródło: forum.arda.toron.pl/viewtopic.php?t=299


Temat: Impreza w Harlemie?
... (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1.231 z póź. zm.) w sprawie: Art. 43[1]1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i...
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=13871


Temat: A latać się chce :)
... o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony) wyraźnie tego zabrania (art. 13) Mam nadzieje, że piter the moderator się...
Źródło: rc-cam.pl/viewtopic.php?t=1646


Temat: Sorbent
... 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.) 1. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, nie karany za przestępstwo...
Źródło: strazacy.pl/forum/viewtopic.php?t=456


Temat: nowy wóz OSP
Zgodnie z art. 32 ust.2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej dz.u. z 2002 roku nr 147, poz.1229 ze zmianami. określa iż koszty utrzmania, wyposażenia, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej...
Źródło: forum.suchylas.net/viewtopic.php?t=334


Temat: Kolejna sensacja w mediach :/
Art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 147 z późn. zm.): Stan...
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=42469


Temat: Dni św Kingi 2008
USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony) Art. 15. 1. Zabrania się...
Źródło: wieliczka24.info/viewtopic.php?t=1965


Temat: A może by tak dowcip opowiedzieć
Rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 października 2001 r. w sprawie określenia nowych tytułów podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z dnia 30 października 2001 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638 i Nr 147, poz. 686) zarządza się, co ... dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do przychodów osiąganych od 01.01.2002 r. WICEPREMIER RADY MINISTRÓW MINISTER FINANSÓW
Źródło: trzydziestki.fora.pl/a/a,543.html


Temat: Instrukcja postępowania kierowcy autobusu na wypadek pożaru
Nr 147 poz. 1229 z 2003 r. Nr. 52 poz. 452 oraz z późniejszymi zmianami. Dz. U. z 2005 r. Nr. 100, poz. 835
Źródło: wawkom.waw.pl/forum/viewtopic.php?t=7186


Temat: Jak zostać strażakiem
... Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.). Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający...
Źródło: forumwolow.pl/viewtopic.php?t=1681


Temat: emerytura
... (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.3)).
Źródło: forum.easylaw.pl/viewtopic.php?t=80


Temat: Nowe formy dochodu..
Kopiuję z BF,bo pomysł zaiste wart uwagi Rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW z dnia xx 2010 r. w sprawie określenia nowych tytułów podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z dnia xx października 2010 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638 i Nr 147, poz. 686) zarządza się, co następuje: § 1. W związku z koniecznością zwiększenia dochodów budżetu ustanawia się nowe źródła przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych o: 1) ... świadczenia 30 % § 3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do przychodów osiąganych od 01.01.2002 r.
Źródło: emir.eev.pl/viewtopic.php?t=630


Temat: Czy pracownik musi przejść oddzielnie kurs z I pomocy?
"W związku z uchwaleniem ustawy z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460) i z dodaniem art. 209.1 § 1 pkt 2 ... ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.). A więc nie jest to obowiązek nowy. Art. 209.1 §...
Źródło: forumbhp.com.pl/viewtopic.php?t=524


Temat: Czy prowadzona jest jakaś akcja?
Natomiast podstawy prawne regulujące pracę Policji to: 1. U stawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (Dz.U. z 2002 r., nr 7, poz. 5) 2. U stawa z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów. (Dz.U. z 2002 r., nr 241, poz. 2091) 3. R ozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie umundurowania policjantów. (Dz.U. z 2002 r., nr 3, poz. 29) 4. R ozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym. (Dz.U. z 1995 r., nr 147, poz. 71 5. R ozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów. (Dz.U. z 1990 r., nr 70, poz.409 z późn. zm.) 6. R ozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. (Dz.U. z 1990 r., nr 70, poz. 410 z późn. zm.) 7. R ozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów. (Dz.U. z 1996 r., nr 63, poz. 296) 8. R ozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji. (Dz.U. z 2001 r., nr 14, poz. 139) 9. R ozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie szczegółowych ... (Dz.U. z 1991 r., nr 26, poz. 104 z późn. zm.) 10. R ozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności, oraz wzoru upoważnienia stanowiącego podstawę udostępnienia policjantom danych osobowych. (Dz.U. z 2002 r., nr 24, poz. ... terytorialnego, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych oraz osób. (Dz.U. z 1996 r., nr 107, poz. 501) 12. R ozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. (Dz.U. z 2001 r., nr 131, poz. 1471) 13. R ozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 wrzesnia 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów. (Dz.U. z 2002 r., nr 151, poz. 1261) 14. R ozporządzenie MSWiA z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń. (Dz.U. z 2002 r., nr 174, poz. 1430 z późn. zm.) dnia Sob 18:07, 07 Lis 2009, w...
Źródło: nowydworgdanski.fora.pl/a/a,1392.html


Temat: Nowy podatek !
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 pażdziernika 2001 r. w sprawie określenia nowych tytułów podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych ( Dz.U z dnia 30 pażdziernika 2001 r.) Na podstawie art.10 ust. 1 oraz art .27 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowymod osób fizycznych (Dz.U z 1993 r Nr.90.poz.416 i Nr 134,poz 646 z 1994 r Nr.43, poz 163,Nr 90,poz.419, Nr 113,poz 547,Nr,123,poz 602 i Nr 126,poz 626,z 1995 r.Nr 5,poz 25 i Nr 133,poz 654 oraz z 1996 r. Nr 25,poz 113,Nr 87,poz 395,Nr 137,poz 638 i Nr 147,poz 686) zarządza się co następuje: & 1.W związku z koniecznością zwiększenia dochodów budżetu ustanawia sie nowe żródła przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych o: 1.Panny cnotliwe-podatek od ... w dogodnych dla siebie pozycjach. & 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do przychodów osiąganych od 01.01.2002 r. WICEPREMIER RADY MINISTRÓW MINISTER FINANSÓW
Źródło: lottocad.pl/forum/viewtopic.php?t=207


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Nasz Kosz