Dz. U. Nr 148 poz. 973

Nasz Kosz

Temat: Przerwa na papierosa do odpracowania
... z 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973). Przerwa przysługuje po każdej godzinie pracy przy monitorze ekranowym, a jej...
Źródło: wielun.biz/viewtopic.php?t=3839Temat: Dofinansowanie do zakupu okularów
Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 148 poz. 973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. z dnia 10 grudnia 1998 r.) kolega WENTYLATOR troszeczkę minął się z tekstem przepisu, chodzi oczywiście nie o pracę przy monitorach ekranowych powyżej 4 godz tylko o...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=29533


Temat: Monitoring i wytyczne??
poz. 545 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.). ... pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.). Oraz, o czym wspomniałem, fundamentalna - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz....
Źródło: strazmiejska.to.pl/viewtopic.php?t=1932


Temat: Okulary do komputera
... dokument od lekarza i przedstawiasz w pracy moja firma daje zwrot kosztów wszystkich badań + 400zł. na koszt okularów "Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 148 poz. 973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY...
Źródło: suczyniec.pl/viewtopic.php?t=14230


Temat: Okulary - problem
... refundacji kosztów zakupu okularów. Zapoznaj się również z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 01.12.1998r w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz.973), a w...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1435


Temat: Praca z monitorem ekranowym
poz.973 mówi (jeśli chodzi o czas pracy przy obsłudze monitora ekranowego) co najmniej o połowie dobowego wymiaru czasu pracy. Co z pracownikami, którzy zatrudnieni są w skróconym wymiarze- 5 godzin? Dla...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=197


Temat: Komputer w pokoju dziecka ?
... higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Tym bardziej jeżeli z komputera - monitora ekranowego korzysta dziecko. Ergonomia nie jest obowiązkowa tylko w pracy....
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=12681


Temat: refundacja kosztów zwiazanych z zakupem okularów korekcyjnych.
... . Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973),...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=39342


Temat: problemy zdrwotne - wypowiedzenie
... 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz.973). Niestety w mojej pracy nie było ani szkolenia na temat bhp...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=88633


Temat: Sprzęt komputerowy w miejscu pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998r. Nr 148, poz. 973) Może...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=12415


Temat: zwrot za okulary korekcyjne
związku z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973).
Źródło: klub.egospodarka.pl/showthread.php?t=2634


Temat: Okulary
Witam! Czy jest jakaś nowsza podstawa prawna dotycząca dofinansowania do okularów niż Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1.12.1998r. Dz. U Nr 148, poz.973?
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=2166


Temat: Dofinansowanie do zakupu okularów
Poniżej linki do przepisów dotyczących okularów: Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 21 poz. 94 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (tekst jednolity) Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia ... powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną, o której mowa w § 6 zdanie drugie. Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 148 poz. 973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U....
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=29533


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Nasz Kosz